Keukencentrum Midden Nederland

Heilige Huisjes, expositie en concerten in Culemborg.

Culemborg kreeg 700 jaar geleden stadsrechten. Dit wordt heel 2018 herdacht en gevierd. De kerken van Culemborg hebben samen met het Elisabeth Weeshuis Museum, beide moskeeën en De Roos van Culemborg op bijzondere wijze samengewerkt om 700 jaar religie in Culemborg in beeld te brengen.

Dit heeft geleid tot een grote expositie en manifestatie tijdens de eerste 3 weekenden van juni in de 5 oude kerken van de binnenstad, de Marokkaanse Moskee en het Elisabeth Weeshuis Museum. De Roos van Culemborg vult deze expositie aan met een uitgebreid muziekprogramma op de drie zondagmiddagen. Voet van Oudheusden komt met een speciale editie van de Voetnoot over deze geschiedenis.

In de expositie Heilige Huisjes komen alle belangrijke gebeurtenissen langs. Het rijke ‘Roomse’ leven in de periode van Vrouwe Elisabeth van Culemborg, De Reformatie en beeldenstorm, de teloorgang van de katholieke kerk, de belangrijke rol die Floris I, als opvolger van Elisabeth, hierin heeft gespeeld, de bouw van schuilkerken en enkele eeuwen later de terugkeer van de Rooms Katholieke kerk in het openbare leven mede dankzij de vrijheidsidealen van de Franse Revolutie. Ook wordt een mooi beeld gegeven van de vele kerkafscheidingen die onze geschiedenis rijk is, ieder met zijn eigen heilige huisje. In de recente geschiedenis zien we de komst van de Molukse gemeenschap en iets later de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. De eerste helft van de 20e eeuw was nog een verzuilde maatschappij, ieder kerk zijn eigen gelijk. Nu in deze tijd zoeken kerken elkaar op en werken steeds meer samen, zoals in de Raad van Kerken. De expositie Heiige Huisjes is daar een mooi voorbeeld van.

Een tien meter lang doek dat voor de Sint Barbarakerk komt te staan, biedt een glashelder beeld van de geschiedenis van stad en religie over de afgelopen 700 jaar. Dit doek is verwerkt in een boekwerk, een vouwblad van ruim 2 meter lang. Op de andere zijde van dit boekwerk staat een tijdsimpressie, een eigenzinnig verhaal van Kees van der Zwaard over de afgelopen 700 jaar. De Wandeling – een informatieve folder – voert langs alle belangrijk religieuze objecten en exposities in de binnenstad. De muziekfolder Muziek-Mozaïek geeft uitgebreide informatie over de vele en gevarieerde concerten op de zondagmiddagen (van pop, folk tot klassiek).

De officiële opening is op 2 juni om 11.00 uur door burgemeester Gerdo van Grootheest op de Markt voor de Sint Barbarakerk.

Heilige Huisjes

1, 2, 3 – 8, 9, 10 – 15,16 en 17 juni (vrijdagmiddag, zaterdag en zondagmiddag)

Informatiestand (tijdens deze dagen) op de Markt voor de Sint Barbarakerk

www.raadvankerkenculemborg.nl