Fysiotherapeut Michael Zeegers te gast bij Parkinsoncafé Tiel Rivierenland.

“In beweging komen is nuttig voor mensen met de ziekte van Parkinson. Want bewegen is leven, ook bij Parkinson”. Dat zal de kern zijn van de presentatie die fysiotherapeut Michael Zeegers verzorgt in het Parkinsoncafé Tiel Rivierenland op maandag 28 mei.

Het nut van beweging bij de ziekte van Parkinson krijgt steeds meer weerklank. Vanuit de medische en wetenschappelijke wereld komen steeds meer geluiden die bevestigen dat meer beweging bij de ziekte van Parkinson een must is.

Het is (nog) niet aangetoond dat bewegen op het ziekteproces zelf een herstellend effect heeft. Maar het geeft de patiënt, langer dan voorheen, een betere kwaliteit van leven. In nauwe samenwerking met de neuroloog wordt gewerkt aan de optimale medicinale afstemming in combinatie met de juiste dosering van bewegen begeleid door de specialist in bewegen, de fysiotherapeut van het Parkinsonnet.

De presentatie van Michael zal een stukje geschiedenis van de behandeling bevatten.

Daarnaast gaat hij specifiek in op de problematiek bij Parkinson.

Michael Zeegers is als fysiotherapeut verbonden aan Ziekenhuis Rivierenland en aangesloten bij het Parkinsonnet.

Parkinson Café Tiel – Rivierenland is opgericht in samenwerking met de Parkinsonvereniging en vrijwilligers uit de regio Rivierenland. Het biedt een regelmatige, laagdrempelige, prettige ontmoetingsplek. Een gelegenheid voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Maar ook hun partners, familieleden en mantelzorgers kunnen er deskundige informatie ontvangen, ervaringen uitwisselen en contact leggen met lotgenoten.

De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Je vindt het Parkinson Café Tiel Rivierenland in Wijkcentrum Westroyen aan de Predikbroederweg 14 te Tiel.

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •