Alle leuke dingen die in Montfoort te beleven zijn vind je op deze pagina.
Zijn we iets vergeten, wil je iets toevoegen?
Jouw evenement of gelegenheid kun je gratis toevoegen op deze site. Dit kan via het menu.

Kasteel Montfoort in Montfoort

Kasteel Montfoort in Montfoort.

Kasteel Montfoort in het Utrechtse Montfoort, werd in 1163 door bisschop Godefried van Rhenen gebouwd ter verdediging van het Sticht tegen het graafschap Holland. Alleen een deel van de voorburcht staat er nog.

Het kasteel is in het rampjaar 1672 door binnengevallen Fransen troepen van Lodewijk XIV opgeblazen en niet meer opgebouwd. Wat overgebleven is, is de fraaie toegangspoort met twee zware ronde torens. Deze geeft toegang tot het binnenplein van de ommuurde voorburcht. Het eigenlijke kasteelterrein bevindt zich onder de provinciale weg.

In 1163 begon haar geschiedenis als burcht van de bisschop van het Sticht. Het kasteel werd in zijn naam bewoond door een burggraaf, die als familienaam sinds die tijd Van Montfoort droeg. Het was een erfelijke functie die, na het uitsterven in 1260, overging via het huwelijk van Alix van Montfoort naar haar man ridder Boudewijn van Renderode.

Hun enige dochter Alix huwde met Roelant de Roover, die in 1270 ook de hoge heerlijkheid van Montfoort erbij kocht van de bisschop. Vanaf dat moment noemde dit geslacht zich eveneens burggraaf en Van Montfoort, maar de burggraven gingen ook behoren tot de tegenstanders van de bisschoppen.

Kort voor 1300 hielp Zweder van Montfoort de stad Utrecht de bisschop gevangen te nemen. In 1301 vochten de van Montfoorts tegen zijn opvolger in de slag bij Hogewoert waar de bisschop sneuvelde.

In 1353 kreeg Zweder II van Montfoort het weer aan de stok met een bisschop, die vervolgens zijn kasteel innam en hem dwong de hoge heerlijkheid terug te geven. Bij een opvolgingstwist van de bisschop steunden de van Montfoorts de juiste partij, waardoor ze in 1430 de hoge heerlijkheid weer terugkregen. Keizer Karel V kocht uiteindelijk het bezit in 1545 van de laatste van Montfoort, een zekere Jan de Roover, die in 1580 stierf. Montfoort komt in bezit van de familie De Merode. Ferdinand Philips van Merode verkocht Montfoort in 1648 aan de Staten van Utrecht.

Na de verwoesting door Franse troepen op 6 en 7 november 1672, gaven de Staten in 1688 het kasteelterrein, met de restanten van het kasteel (voorburcht en toegangspoort) voor lange tijd in bruikleen aan de stad Montfoort. De stad verpachtte het geheel aan haar burgemeesters. In 1833 werd in het kasteel een kostschool gevestigd. In 1859 werd de Dienst der Domeinen eigenaar van het terrein en kwam er een gevangenis voor meisjes onder de zestien. Ook kwam er een opvoedingsgesticht voor meisjes die lichte delicten hadden begaan; de splitsing in een Tuchtschool (als opvolger van de gevangenis) en een Rijksopvoedingsgesticht werd echter pas rond de eeuwwisseling verder doorgevoerd. De Tuchtschool werd opgeheven in 1968, waarna de gemeente Montfoort in 1974 het terrein overnam van de Dienst der Domeinen. Na restauratie van de overblijfselen (1984) en afbraak van de modernere bebouwing, bouwde de gemeente een nieuw stadskantoor op het vrijgemaakte kasteelterrein (geopend in 1990, een jaar na de gemeentelijke herindeling die het oude stadhuis te klein maakte) terwijl in het oude poortgebouw sinds 2008 een restaurant annex zalencentrum is.

Adres: Kasteelplein 1 3417 JG Montfoort

Kasteel Montfoort in Montfoort2018-07-09T08:56:21+02:00

Montfoort – Molen De Valk

Molen de Valk in Montfoort

Kom je van het west Montfoort in dan zie je meteen het karakteristieke beeld van Montfoort, in sterke maten vorm gegeven door de Molen. Een beeld waaraan de bezoekers al sinds 1753 Montfoort herkennen.

De molen heeft een roerige geschiedenis achter zich, waarbij het dieptepunt zeker zo rond de jaren 50 ligt, waar men op het punt stond de molen volledig af te breken. Maar nu herrezen uit de bijna as is ze niet alleen volledig hersteld, maar ook weer volledig operationeel. De molen is uniek doordat hij niet alleen kan malen, maar ook pellen.Iedere zaterdag als de wind voldoende is wordt er druk geproduceerd door een van de vijf gediplomeerde molenaars.

Kom een keertje binnen voor een rondleiding, of voor het kopen van een van de eerlijke en ambachtelijke geproduceerde producten. Er is een grote keuze voor zowel zelf bakkers als mensen die zin hebben aan bv een spelt stroopwafel.

Geschiedenis

De molen is gebouwd in 1753 in opdracht van Hendrik Utenhove, burgemeester van Montfoort. Vermoedelijk in het begin van de 19e eeuw heeft de molen de naam ‘De Valk’ gekregen. Onbekend is wat de oorsprong van de naam is. De molen staat op de plek waar ook in de eeuwen daarvoor al een molen heeft gestaan. Ook dit was een walmolen.

Vanaf de opening was De Valk een dwangmolen. Verschillende molenaars uit de buurt deden in de decennia erna verzoeken tot opheffing van het dwangrecht. In 1822 schafte Koning Willem I het dwangrecht af. Ook werd er steeds meer graan vermalen in fabrieken. Hierdoor verdiende de molen steeds minder geld. Een periode van verval brak aan.

André Versteegen, een plaatselijke projectontwikkelaar, besloot de molen te kopen en te herstellen. De buitenkant werd als molen gerestaureerd, maar het interieur werd voor bewoning geschikt gemaakt. De molen is in 1984 verkocht aan de huidige eigenaar, de Stichting De Utrechtse Molens.

De Valk staat langs de Provinciale weg 228.

De Valk heeft in 1953 en 1989 restauraties ondergaan. In 2008 is in opdracht van Het Utrechts Landschap (waar de eigenaar de Stichting De Utrechtse Molens deel van uitmaakt) begonnen met reconstructie en restauratie van het maalwerk van de molen. In 2009 is de restauratie afgerond en is de Valk weer in dienst als korenmolen.

Adres + openingstijden:

Mastwijkerdijk 22 3417 BP Montfoort

Openingstijden (nog) onbekend

Montfoort – Molen De Valk2018-09-10T16:17:02+02:00
Ga naar de bovenkant