Gratis redactie plaatsen

Via deze pagina kun je een evenement aanmelden. Berichten worden gratis geplaatst op de website en/of in de krant.
Je kunt berichten ook via de mail sturen aan redactie@regionaal-uitgelicht.nl

Door hier te klikken kun je een gelegenheid aanmelden, zoals cafe, restaurant, museum, kinderboerderij, speelplaats etc.
Geef hier aan op welke adres de activiteit plaatsvindt.
Kies hier eventueel nog een categorie
Vul hier de naam in van de categorie (soort evenement)
Hier kun je het volledige bericht vermelden. Wanneer er sprake is van verschillende toegangstijden, kun je dit in dit bericht verwerken.

Indien tekst of beeldmateriaal (foto of video) wordt ingestuurd moet deze bijdrage rechten vrij zijn of er moet toestemming zijn van de auteur of fotograaf om de bijdrage kosteloos te gebruiken in de krant en/of op internet. Indien er toch voor Regionaal Uitgelicht kosten zijn, komen deze voor rekening van jou.
Je verklaart daarom:
Door inzending van de bijdrage verleen ik onvoorwaardelijk, exclusief en eeuwigdurend toestemming voor het gebruik van de bijdrage ten behoeve van alle publicaties via alle media, online, op papier en audiovisueel van Regionaal Uitgelicht zodat de Mediaraad (Uitgever van Regionaal Uitgelicht) de bijdrage of delen daarvan voor alle mogelijke doeleinden mag (her-) gebruiken en exploiteren.

Ik ben er mee akkoord dat ik geen vergoeding ontvang van Regionaal Uitgelicht voor het inzenden van de bijdrage.
Ik verklaar dat ik met de ingestuurde bijdrage geen inbreuk maak op rechten van intellectuele eigendom, portretrecht of enige andere rechten van derden. Voor zover ik zelf geen rechthebbende ben ten aanzien van de bijdrage verklaar ik toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing van de bijdrage.

Indien de rechthebbende vermelding wenst van zijn/haar naam zal ik dat aan Regionaal Uitgelicht doorgeven. Voor zover er sprake is van beeldmateriaal met daarin een afbeelding van een persoon of personen verklaar ik toestemming te hebben van de geportretteerde(n) voor plaatsing van de bijdrage.

Indien door mijn bijdrage de MediaRaad op enige wijze schade lijdt, ben ik volledig aansprakelijk voor deze directe en indirecte schade. Ik vrijwaar de MediaRaad tegen alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op rechten.
De MediaRaad gebruikt jouw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst, bij deelname aan een actie en/ of om jou via verschillende kanalen te informeren over onze activiteiten, producten en diensten. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Let op: Nadat je op verzenden gedrukt hebt kan het tot ± 1 minuut duren voordat deze gegevens verstuurd zijn. Druk daarom niet nogmaals op verzenden!

  • 147
  •  
  •  
  •  
  •