Streekgeschiedenis Ommeren

U maakt kennis met de tien perioden waarin de geschiedenis van de Lage Landen tegenwoordig op school wordt onderwezen. De rondgang begint met de Prehistorie en eindigt in de twintigste eeuw. Speciale aandacht is er voor de Romeinse bezetting van de Lage Landen.

De Betuwe lag immers in de eerste eeuwen van onze jaartelling aan de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de z.g. Limes. Dit wordt geïllustreerd met archeologische vondsten en kaarten, aangevuld met replica’s van diverse intrigerende werktuigen en instrumenten.

In de expositie is een aantal panelen gewijd aan de landbouw in de verschillende perioden. De geschiedenis van de Nederbetuwse dorpen vindt u in de ‘Betuwekamer’, waar van alle vijftien dorpen een overzicht van de geschiedenis wordt gegeven.

Aan de hand van oude kaarten kunt u zich oriënteren in het gebied.

Op de 1e verdieping is een documentatiecentrum, waar publicaties over streekgeschiedenis, kaartmateriaal en genealogische archieven kunnen worden geraadpleegd.

Streekmuseum Baron van Brakell is gevestigd op het landgoed Den Eng in Ommeren. Het museum heeft als doelstelling bezoekers te informeren over het verleden van de Betuwe.

Dit gebeurt aan de hand van een drietal thema’s:

Wonen en werken in de Betuwe
Streekgeschiedenis
Boerenwagens uit het Rivierengebied

Het Streekmuseum Baron van Brakell is ontstaan uit een samengaan van

Heemkundigmuseum Ommeren
Historische Kring Kesteren en Omgeving & Arend Datema Instituut
Boerenwagenmuseum Buren

Adres en openingstijden:

Provincialeweg 21
4032 NZ Ommeren
(0344) 60 74 31

openingstijden van 1 april t/m 31 oktober zijn als volgt:
Woensdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur
Zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.

De openingstijden in november, januari, februari en maart zijn:
Zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

December gesloten.
Het museum is gesloten op zon- en feestdagen.