Fort Vreeswijk in Nieuwegein.

Fort Vreeswijk ligt in de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk en is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het Dorpshuis Fort Vreeswijk vindt u in het hoofdgebouw.

Het Dorpshuis is er voor iedereen die andere mensen wil ontmoeten, deel wil nemen aan een activiteit, een bezoek wil brengen aan de verschillende zorgverleners of zelf een activiteit wil aanbieden. Het Dorpshuis Fort Vreeswijk is er ook voor mensen die zelf iets organiseren en daar een geschikte locatie bij zoeken.

Wijkbewoners van Vreeswijk voeren het dagelijks beheer over Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Zij zorgen dat er een gevarieerd aanbod van activiteiten voor wijkbewoners in Vreeswijk aangeboden wordt en er een centraal ontmoetingspunt in de wijk is.Vanuit deze basis worden (wijk-)initiatieven ontwikkeld.

De vrijwilligers werken samen met de (zorg-)professionals die gebruikmaken van Fort Vreeswijk om hun activiteiten en diensten aan te bieden. De hele week zijn er activiteiten in het Dorpshuis waarbij iedereen welkom is.

De verschillende ruimtes op t Fort kunnen gehuurd worden voor activiteiten en bijeenkomsten.

Bijzonder gebouw in mooie omgeving

Het bijzondere karakter van het gebouw en de mooie omgeving maken Fort Vreeswijk tot een favoriete locatie voor allerlei activiteiten en diverse groeperingen.

Het Dorpshuis, kindercentrum Mini-muzikantjes, de Huisartsenpraktijk Vreeswijk, de Algemene Hulpdienst, Buurtzorg, Kind&Co, Vitras, de EHBO en tal van activiteitengroepen zijn gehuisvest op Fort Vreeswijk.

Het hoofdgebouw van Fort Vreeswijk is ingrijpend gemoderniseerd en aangepast aan de huidige eisen. Met veel hulp en bijdragen van inwoners, fondsen, sponsoren, crowdfunding en een lening van de gemeente Nieuwegein is het Dorpshuis voor iedereen behouden.

Iedereen kan weer gebruikmaken van binnen-en buitenruimte van Fort Vreeswijk.

De Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft per september 2015 de verantwoordelijkheid voor de wijkonderneming op zich genomen.

Adres

Fort Vreeswijk 1

3433 ZZ Nieuwegein

0621664918