Agenda

Hierbij wordt een overzicht getoond van langer durende items, zoals exposities.

Nieuwegein – Fort Vreeswijk

Fort Vreeswijk in Nieuwegein.

Fort Vreeswijk ligt in de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk en is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het Dorpshuis Fort Vreeswijk vindt u in het hoofdgebouw.

Het Dorpshuis is er voor iedereen die andere mensen wil ontmoeten, deel wil nemen aan een activiteit, een bezoek wil brengen aan de verschillende zorgverleners of zelf een activiteit wil aanbieden. Het Dorpshuis Fort Vreeswijk is er ook voor mensen die zelf iets organiseren en daar een geschikte locatie bij zoeken.

Wijkbewoners van Vreeswijk voeren het dagelijks beheer over Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Zij zorgen dat er een gevarieerd aanbod van activiteiten voor wijkbewoners in Vreeswijk aangeboden wordt en er een centraal ontmoetingspunt in de wijk is.Vanuit deze basis worden (wijk-)initiatieven ontwikkeld.

De vrijwilligers werken samen met de (zorg-)professionals die gebruikmaken van Fort Vreeswijk om hun activiteiten en diensten aan te bieden. De hele week zijn er activiteiten in het Dorpshuis waarbij iedereen welkom is.

De verschillende ruimtes op t Fort kunnen gehuurd worden voor activiteiten en bijeenkomsten.

Bijzonder gebouw in mooie omgeving

Het bijzondere karakter van het gebouw en de mooie omgeving maken Fort Vreeswijk tot een favoriete locatie voor allerlei activiteiten en diverse groeperingen.

Het Dorpshuis, kindercentrum Mini-muzikantjes, de Huisartsenpraktijk Vreeswijk, de Algemene Hulpdienst, Buurtzorg, Kind&Co, Vitras, de EHBO en tal van activiteitengroepen zijn gehuisvest op Fort Vreeswijk.

Het hoofdgebouw van Fort Vreeswijk is ingrijpend gemoderniseerd en aangepast aan de huidige eisen. Met veel hulp en bijdragen van inwoners, fondsen, sponsoren, crowdfunding en een lening van de gemeente Nieuwegein is het Dorpshuis voor iedereen behouden.

Iedereen kan weer gebruikmaken van binnen-en buitenruimte van Fort Vreeswijk.

De Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft per september 2015 de verantwoordelijkheid voor de wijkonderneming op zich genomen.

Adres

Fort Vreeswijk 1

3433 ZZ Nieuwegein

0621664918

Nieuwegein – Fort Vreeswijk2020-01-23T08:34:21+01:00

Nieuwegein – Museumwerf Vreeswijk

Binnenvaartmuseum Vreeswijk

Een uniek, rolstoelvriendelijk, binnenvaartmuseum in Vreeswijk!

In dit museum wordt de geschiedenis van de historische binnenvaart in beeld gebracht.

Bezoekerscentrum

Het Bezoekerscentrum is de entree van de Museumwerf aan de zijde van de Wierselaan. In deze ruimte wordt een beeld geschetst van het schippersdorp Vreeswijk. Met een tweetal maquettes wordt de situatie van de bebouwing rond 1915 weergegeven en de huidige bebouwing: u ziet dan duidelijk de verschillen. Tevens zijn met behulp van panelen de waterwegen, sluizen en dorpsgezichten uit de historie van Vreeswijk aangegeven.

Expositiecentrum

In het Expositiecentrum treft u een overzicht aan van de binnenvaart. Hier wordt uitleg gegeven over welke typen schepen er waren, hoe ze gebouwd werden, hoe ze voortbewogen werden. Met behulp van panelen, gereedschappen en foto´s kunt u kennis maken met de historische binnenvaart.

Naast de vaste tentoonstelling zijn er tijdelijke exposities die een onderwerp uit de oude binnenvaart uitlichten. Natuurlijk kunnen ook kinderen zich in de museumruimte vermaken met interactieve, educatieve elementen.

Buitenmuseum

De “Roef”

In de losse roef, afkomstig van de oude tjalk Labor Sanitas uit 18.., krijgt u een indruk van het huiselijk leven van de schippersfamilie. In dit oude schippersverblijf vertellen schippersvrouwen hun verhaal. Voor de voortgang van het restauratieproject de Roef, zie de submenu’s onder Werkende Werf.

De Westlander “Voorwaarts”

Dit schip is aan de Museumwerf geschonken en was opgebouwd als recreatieschip. De Voorwaarts wordt teruggebracht in een historische staat. Daarna zal het schip ingericht worden als een expositieruimte. Over de invulling wordt nog nagedacht. Voor de voortgang van het restauratieproject Westlander, zie de submenu’s onder Werkende Werf.

De Hagenaar “Hoop op Welvaart“

Ook dit schip is geschonken aan de Museumwerf. Er wordt gewerkt aan een optische restauratie en de inrichting ervan als tentoonstellingsruimte voor oude scheepsmotoren. Voor de voortgang van het restauratieproject Hagenaar, zie de submenu’s onder Werkende Werf. Voor informatie over de tentoongestelde motoren klik <<hier>>.

Overig

Verder kunt u er een variatie aan oude gereedschappen, ankers en dergelijke bewonderen.

Openingstijden

Het gehele jaar:

Op zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Van 15 maart tot 15 november

Op woensdag & donderdag van 13:00 tot 16:00 uur.

Van 1 juni tot 31 augustus op vrijdag & zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur.

Bezoekadres:
Wierselaan 113
3433 ZS Nieuwegein
(030) 601 87 70 / (030) 657 95 81

Nieuwegein – Museumwerf Vreeswijk2020-01-23T09:04:34+01:00

Nieuwegein – Museum Warsenhoeck

Museum Warsenhoeck

In het stedelijk Nieuwegein vormt het park Oudegein, tussen de woonwijken Doorslag en Hoog-Zandveld, een belangrijke groenvoorziening. Een natuurgebied met historische waarde waar ruimte is voor actieve en passieve vormen van ontspanning, recreatie en sportbeoefening. In het park, langs het water van de Doorslag, vlakbij het St. Antoniusziekenhuis, staat de boerderij Geinoord 11. Een deel van dit monumentale pand is sinds augustus 1979 in gebruik als kinderboerderij.

Na een zeer ingrijpende restauratie aan het eind van de jaren tachtig, is deze karakteristieke boerderij niet alleen bewaard gebleven, zij kreeg ook een nieuwe functie. Op zaterdag 28 april 1990 opende de Historische Kring Nieuwegein in een aantal sfeervolle ruimten van het gerestaureerde pand namelijk het Museum Warsenhoeck.

Het museum draagt nog alle kenmerken van de boerderijfunctie. Het historische karakter is tijdens de restauratie prachtig bewaard gebleven en benadrukt. De inrichting en de opstelling van de museumstukken vormen als het ware een eenheid met de boerderij.

Op de begane grond vindt men vaste en thema-exposities die facetten belichten uit de geschiedenis van de (tot 1971) zelfstandige dorpen Jutphaas en Vreeswijk en het middeleeuwse stadje Geyn, dat in de 14e eeuw van de landkaart verdween.

Verdeeld over drie verdiepingen beschikt het museum over ongeveer 280 vierkante meter expositieruimte. Uniek is het archeologische deel van de vaste expositie op de begane grond. Vondsten uit het midden- Paleolithicum (135000 – 35000 v. Chr.) die in Jutphaas zijn gedaan, worden hier getoond. Verder zijn er veel gebruiksvoorwerpen, eeuwenoude prenten en foto’s te zien. In de audiovisuele hoek kunnen films, die betrekking hebben op de historie van Nieuwegein, worden bekeken en beluisterd.

De eerste etage is ingericht voor het tentoonstellen van gebruiksvoorwerpen en gereedschappen uit de 18e tot en met de 20e eeuw, afkomstig uit de voormalige boerderij. Tevens worden hier (oude) foto’s geëxposeerd, die alle behoren tot het omvangrijke beeldarchief van de Historische Kring Nieuwegein. Enkele keren per jaar wordt deze fototentoonstelling gewisseld.

De Historische Kring Nieuwegein biedt scholen educatieve programma’s aan, eventueel in samenwerking met de kinderboerderij.

Hooizolder

De tweede etage wordt gebruikt voor thematentoonstellingen en kunstexposities -van veelal- Nieuwegeinse kunstenaars. Gemiddeld 7 keer per jaar heeft er wisseling van expositie plaats.

Een stukje Historie

De boerderij staat op een plaats waar in de 12e en 13e eeuw een dam in de Doorslag lag. Hier vond goederenoverslag plaats en werd tol geheven. Rondom deze overslagplaats vestigden zich ambachtslieden en neringdoenden en het stadje Geyn ontstond. Na de afdamming in 1285 van de Hollandse IJssel bij het Klaphek verloor de rivier zijn waarde als vaarroute. Het stadje Geyn en de eerder genoemde tol raakten hun inkomsten kwijt en het stadje was ten dode opgeschreven.

In de 17e eeuw telde het nog slechts zes huizen. Eén ervan was de boerderij Geinoord 11, Nu Museum Warsenhoeck.

Het oudste gedeelte van de boerderij schijnt de 16e eeuwse brandmuur te zijn tussen het woonhuis en het bedrijfsgedeelte. Het huidige woongedeelte is vermoedelijk uit het tweede kwart van de 17e eeuw. Het bedrijfsgedeelte stamt uit de 17e eeuw. Bij archeologisch onderzoek zijn sporen gevonden van het vroegere tolhuis, alsmede een eeuwenoude waterput.

De 17e eeuwse Poldermolen Oudegein, type wipwatermolen, heeft na een grondige restauratie in 2006 z’n nieuwe plek gekregen, even ten zuiden van het museum en de kinderboerderij, langs de Doorslag.

Museum Warsenhoeck vormt samen met Milieu Educatie Centrum (MEC), Kinderboerderij IJsselstee en de Poldermolen Oudegein van Stichting Het Utrechts Landschap, het “Natuurkwartier Nieuwegein”.

Historische Kring Nieuwegein

De Historische Kring Nieuwegein, opgericht op 4 september 1978, is een vereniging met als doel de historie van de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk, het huidige Nieuwegein, te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen. Daarnaast rekent de vereniging het tot haar taak om de belangstelling voor deze geschiedenis te stimuleren.

Het bestuderen van de historie gebeurt in verschillende werkgroepen.

De resultaten worden vastgelegd in publicaties. Door het verzamelen van historische prenten, oude foto’s, dia’s, negatieven, films, boeken, tijdschriften en andere geschreven bronnen, alsmede door het verrichten van cultuurhistorisch onderzoek en het bijeenbrengen en vervaardigen van andere materialen betreffende de historie, heeft de vereniging in de loop der jaren een belangrijke verzameling opgebouwd. Deze verzameling is ondergebracht in het archief van de vereniging en in het Museum Warsenhoeck in Nieuwegein.

Jaarlijks wordt aan leden en donateurs een uitgebreid activiteiten programma geboden van lezingen, excursies, film- en dia-avonden en andere activiteiten. De vereniging geeft samen de 2 andere erfgoedinstellingen in Nieuwegein het tijdschrift “Cronyck de Geyn” uit, dat elk kwartaal informatie verstrekt aan leden en donateurs over de historie van Nieuwegein. Leden en donateurs hebben gratis toegang bij alle activiteiten van de 3 erfgoedinstellingen in Nieuwegein.

Ook voor niet-leden/donateurs worden activiteiten verzorgd, die tegen betaling toegankelijk zijn.

Zoals elke vereniging heeft ook de Historische Kring Statuten en een Huishoudelijk reglement. Voor geïnteresseerden zijn die in te zien in Museum Warsenhoeck.

Adres en openingstijden

Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein.

Het museum is gelegen in het Natuurkwartier van Nieuwegein, op het terrein van de kinderboerderij IJsselstee en nabij de Poldermolen Oudegein.

Telefoon museum: 030-6050090

Openingstijden

In de periode van 1 maart t/m 31 oktober geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur.

In de periode van 1 november tot 1 maart geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 16.00 uur.

Gesloten op 1e en 2e paasdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag en op Koningsdag.

Extra geopend op manifestatiedagen van de kinderboerderij, de Nationale Monumentendag en de Museumweek en op afspraak voor groepen.

Nieuwegein – Museum Warsenhoeck2020-01-23T08:47:15+01:00

Maurik – Het Eiland van Maurik, het strand is dichtbij…

Het Eiland van Maurik, leuk om naar toe te gaan!

Recreatieplas en strand, Het Eiland van Maurik

Het Eiland van Maurik is een recreatieplas die vrij en gratis toegankelijk is. Het is waterparadijs voor jong en oud. Er heel veel te doen bij het Eiland van Maurik. Denk hierbij aan natuurlijk zonnen, maar wat dacht je van zeilen, waterskiën of vissen. Het Eiland van Maurik is heeft een fijn strand, heeft mooie ligweides en goed zwemwater. Daarbij worden er regelmatig leuke activiteiten georganiseerd op Het Eiland van Maurik.

Het Eiland van Maurik is het hele jaar door open. (maar het is niet altijd strandweer ????)

Website: https://www.eilandvanmaurik.nl

Eiland van Maurik 14 4021 CG Maurik

Maurik – Het Eiland van Maurik, het strand is dichtbij…2020-01-23T09:21:52+01:00

Buren – Museum Buren en Oranje

Museum Buren en Oranje

Museum Buren & Oranje bestaat sinds 1988. Het is gevestigd in het eeuwenoude en monumentale raadhuis aan de Markt te Buren. Waarom dit museum ? Hoewel je in Buren een Koninklijk Weeshuis, een korenmolen ´De Prins van Oranje´ en hotel/restaurant ´De Prins´ aantreft, was in het Oranjestadje nauwelijks iets van zijn rijke geschiedenis te achterhalen. Het Oranjemuseum voorziet in deze behoefte, want Buren heeft ‘oude papieren’ met ons vorstenhuis. In het Betuwse vestingstadje trouwde in 1551 prins Willem van Oranje met zijn eerste bruid, de rijke Anna van Buren-Egmond. Beiden waren pas achttien jaar. Dit eerste in Nederland gesloten Oranjehuwelijk, maakte gravin Anna een prinses en de prins werd de rijkste edelman van onze Lage Landen. Anna van Buren is niet alleen de eerste, maar ook de enige Nederlandse bruid van ons regerende Oranjehuis.

BUREN en DILLENBURG De ‘Burense papieren’ blijken nog ouder te zijn. De eerste echtgenote van Willem van Oranjes vader, graaf Willem van Nassau-Dillenburg, was Walburgis van Egmond, een volle nicht van Anna van Burens grootvader. Deze grootvader heette Floris van Egmond 2e graaf van Buren. Na het overlijden van Walburgis trouwde graaf Willem van Nassau-Dillenburg met gravin Juliana van Stolberg. Hun oudste zoon is Willem van Nassau, die op 11-jarige leeftijd Prins van Oranje werd door de erfenis van zijn neef Rene van Chalon-Orange.

Het Oude Raadhuis

Markt 1 4116BE Buren

Telefoon 0344 571922 b.g.g. of 0344 571255

info@museumburenenoranje.nl

Buren – Museum Buren en Oranje2020-01-23T09:22:22+01:00

Culemborg – Het Elvis Museum

Het Elvis Museum in Culemborg

John en Reneé Vink, zijn al jaren fan van Elvis en hebben zoveel verzameld dat ze besloten op zoek te gaan naar een pand waarin we een museum kunnen beginnen. Na hard werken is het eindelijk klaar.

Ze hebben de website en de film van ons bedrijf gesponsord gekregen door Freakrunner Nederland

Het museum

Zowel de benedenverdieping als de bovenverdieping van het museum zijn af. De vitrininekasten zijn ingericht, de gouden platen

hangen aan de muur en de stem van Elvis komt uit de boxen. Op zo’n moment ben je even in een andere wereld… Maar is meer!

Naast de indrukwekkende collectie van o.a. kleding, elpees, originele Elvis whisky flessen (met speeldoos), hebben we ook een

shop. In de shop bevinden zich spullen van Elvis die verkocht worden.

De Historie van het museum

Het museum bestaat sinds 26 december 2002. Het is officieel geopend door Ria Flake. Zij is één van de medewerkers van Graceland. Als enige in Europa hebben wij de licentie om de naam Elvis Presley te mogen gebruiken. Hier zijn we dan ook erg trots op! We hopen onze collectie nog verder te kunnen uitbreiden, maar kunnen dat niet zonder u.

Door donaties en giften kunnen wij het museum draaiende houden, en de collectie uitbreiden. Als u het museum wilt steunen stort dan uw bedrag op het bankrekeningnummer: 110421957 t.n.v. Elvis Presley museum te Culemborg.

Prijzen en openingstijden

De entreeprijs bedraagt: €7,50 incl. koffie of thee.

LET OP: Het museum is alleen geopend op afspraak

Adres gegevens

Elvis Presley Museum irenestraat 2

4101 JV Culemborg

Telefoon: 0345 – 514 590

Email: info@elvismuseum.nl

http://www.elvismuseum.nlMet vriendelijke groet,

Culemborg – Het Elvis Museum2020-01-24T16:26:40+01:00

Wijk bij Duurstede – Dagrecreatie bij De Gravenbol

Wijk bij Duurstede, Dagrecreatie De Gravenbol

Heerlijk zonnen, sportief bezig zijn of even uitwaaien. Met trailerhelling en speciaal hondenstrand, het kan in Wijk bij Duurstede bij Dagrecreatie De Gravenbol

In de zomer kun je hier heerlijk zonnen, zwemmen en pootje baden. Er zijn ligweiden om heerlijk te zonnen; In het zand kunnen de kinderen lekker knoeien met zand en water. Verder is er een afgezet gedeelte waar veilig gezwommen kan worden. Liefhebbers kunnen hier ook surfen.

Er is een apart gedeelte met zwemvijver voor honden. Verder is er een toiletgebouw; picknickbanken en een trailerhelling. Dagrecreatieterrein De Gravenbol is het hele jaar aantrekkelijk. In het najaar of in de winter lekker even een frisse neus halen, genieten van het uiterwaardenlandschap met uitzicht op het sluizencomplex.

De Gravenbol is een natuur- en recreatiegebied aan het einde van de Dode Arm van de Lek, tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Er is een speciaal terrein voor honden met apart hondenstrand.

Parkeertarieven (van 1 april tot 1 november):

Voor recreatie, hondenuitlaat, sportvisser en plezierjachten aan de steiger of voor anker in de Gravenbol:

Dagkaart €3,00 – Maandabonnement €25,00 – 10-Rittenkaart (hele seizoen geldig) €25,00

Voor die groepen privé hondenuitlaters, waarbij partners beurtelings hun honden met verschillende auto’s uitlaten wordt een uitzondering gemaakt dat het abonnement op 2 kentekens gezet kan worden. Omdat hier een extra administratieve handeling voor nodig is vragen wij hiervoor éénmalig €10 extra. De auto’s mogen niet tegelijkertijd op de Gravenbol parkeren. In dat geval zal één van de auto’s beboet worden.

Trailerhelling

Dagkaart €8,00

10-Rittenkaart (hele seizoen geldig) €50,00

Gratis parkeren tussen 1 november en 1 april; uitgezonderd evenementen.

Voor commerciële hondenuitlaat services (meer dan 2 honden) gelden andere tarieven (informatie info@wijknogleuker.nl)

Parkeerkaarten verkrijgbaar bij VVV Wijk bij Duurstede, Markt 24.

Het terrein is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Website: n.b.

Wijk bij Duurstede – Dagrecreatie bij De Gravenbol2020-01-23T08:47:43+01:00

Culemborg – Het Elisabeth Weeshuis Museum

Het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg

Het Elisabeth Weeshuis Museum is hét weeshuismuseum van Nederland, een museum voor alle leeftijden, waar bezoekers op prikkelende wijze kennismaken met het leven in het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland, dat van 1560 tot 1952 meer dan 700 (half)wezen opving.

Bezoekers kunnen er de eigen (vroegere) gezinssituatie spiegelen aan het leven in het weeshuis, waarin ook de huidige opvang van weeskinderen wordt betrokken. Daarnaast stimuleren diverse presentatieonderdelen de interactie tussen generaties en hun gezamenlijk leerproces.

Het museum is hét visitekaartje van de stad, waar stedelingen en toeristen kunnen ervaren dat weeshuizen bezien moeten worden in de context van een ontwikkeling. In de 16e eeuw waren weeshuizen een triomf van de vooruitgang. Nu zijn we tot inzicht gekomen dat opgroeien in een gezin beter is voor ieder kind.

Het museum is en blijft ook het stadsmuseum van Culemborg. Een toegankelijke plek waar de bewogen geschiedenis van stad en bewoners tot leven komt. Het geheugen van álle Culemborgers, waaraan zij persoonlijk kunnen bijdragen met hun herinneringen en verhalen.

De belangrijkste doelgroepen van het museum vormen gezinnen en ouderen. Presentatie, randprogrammering, marketing en communicatie worden afgestemd op hun wensen en behoeften.

Het geheim van de tafel

In 2017 werd een van de oudste en meest bijzondere schilderijen uit de collectie van het Elisabeth Weeshuis Museum onderzocht en gerestaureerd: De Memorietafel met Elisabeth van Culemborg. Van 3 oktober 2017 t/m 4 maart 2018 staat dit centraal in de tentoonstelling Het geheim van de tafel.

Geheimen ontrafeld

Tot voor kort wisten we niet veel meer over het schilderij dat het al lang in het weeshuis hangt en wie er op staan: Elisabeth van Culemborg met haar beide echtgenoten Jan van Luxemburg (links) en Anthonis van Lalaing (rechts). Het afgelopen jaar werd het kunstwerk gerestaureerd door Laurent Sozzani en Eneida Parreira en onderzocht door kunsthistoricus Margot Leerink. Zij nemen u in de tentoonstelling mee op hun zoektocht naar antwoorden op verschillende vragen: wie is de maker, wanneer is het werk vervaardigd, wie is de opdrachtgever en waar heeft het oorspronkelijk gehangen, waarom is het bijzonder en hoe werd het gerestaureerd? Zo worden de geheimen van de tafel stap voor stap ontrafeld.

Er is tevens een video van de restauratie te zien en op een grote tablet kunt u het schilderij zélf ontdekken.

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag

van 11.00 uur tot 17.00 uur

Gesloten op:

Nieuwjaarsdag

1e Paasdag*

Koningsdag

Hemelvaartsdag

1e Pinksterdag*

1e Kerstdag*

*Op 2e Paas- Pinkster- en Kerstdag zijn we geopend.

Toegankelijkheid

Het grootste gedeelte van het museum is toegankelijk voor mindervaliden. De eerste en tweede verdieping zijn bereikbaar per lift (via het centrale trappenhuis), de spinzaal en kelder via een traplift. Waar mogelijk zijn drempels geschikt gemaakt om met een rolstoel te berijden.

Prijzen zijn altijd inclusief toegang tot de tijdelijke tentoonstelling.

Volwassene: € 8,00

Kind 4 t/m 12 jaar: € 5,50

Scholier/student: € 5,50

Gezin*: € 22,50

Vriend: gratis

Museumkaart: gratis

Rembrandtkaart: gratis

Kind t/m 3 jaar: gratis

Mindervalide die de kelder en spinzaal niet kan bezoeken: € 5,50

Begeleider van mindervalide: gratis

* 2 volwassenen en 2 kinderen

Museumkaarten zijn ook aan de balie te koop. Voor € 59,90 (volwassenen) of € 32,45 (kinderen) heeft u een jaar lang gratis toegang tot alle aangesloten musea.

Ook leuk om cadeau te geven!

Wilt u ons museum vaker bezoeken? Al voor de prijs van twee museumkaartjes bent u een heel jaar Vriend en bezoekt u het museum gratis, zo vaak u wilt. Gezinnen zijn al voor € 30,00 Vriend.

Culemborg – Het Elisabeth Weeshuis Museum2018-07-10T20:55:04+02:00

Leerdam – Aqua Zoo, de onderwaterwereld om de hoek

Aqua Zoo Leerdam, een unieke onderwaterwereld

Graag laten wij u alles weten over onze unieke onderwaterdierentuin Aqua Zoo in Leerdam. Een bezoek hieraan zal u een weldadige rust geven. Het geeft u ook een overzicht van de vele soorten vissen en lagere diersoorten afkomstig uit verschillende werelddelen. Zo komt u oog in oog te staan met zoet- en zoutwatervissen, zoals haaien, piranha’s, zeesterren, anemoonvissen, discusvissen, enz., maar u ziet ook gifkikkers, zeepaardjes, schildpadden en kleurrijke koralen en anemonen.

De dierentuin wordt geëxploiteerd door leden en vrijwilligers van de Aquariumvereniging De Discus in Leerdam. De bijna 150 leden van deze vereniging, financieel gesteund door verschillende sponsoren, houden de ruim 40 vivaria op een vloeroppervlakte van 400 m2 in stand. U wordt van harte uitgenodigd een bezoek te brengen hieraan.

Toegangsprijs: € 4 voor kinderen (4 t/m 11 jaar) – € 6,- volwassenen

Openingstijden: zie de website.

Adres: Lingesteynlantsoen 21 4141 GH Leerdam 06-39780802

Website: www.aquazoo-leerdam.nl

Leerdam – Aqua Zoo, de onderwaterwereld om de hoek2018-07-10T20:59:55+02:00

Houten – Spelen in de grootste speeltuin

Spelen in de grootste speeltuin van Houten

Een geweldige speeltuin met mooie houten speeltoestellen. Je vindt er onder andere een paar mooie glijbanen, een echte schommelhoek, een speeltuin met een kabelbaan. Je kunt je helemaal uitleven op het evenwichtsparcour en wat dacht je van onze peuterhoek?!

Openingstijden: April t/m september

Woensdag, vrijdag en weekend 11:00 -17:00 uur.

Donderdag 13:00 -17:00 uur.

Oktober t/m maart

Woensdag t/m zondag 13:00 -17:00 uur

Website: www.buitenwereld.nl

Adres: Keercamp 17 3995 RV Houten

Toegangsprijs: € 1,30 voor kinderen van 0 t/m 12 jaar

Houten – Spelen in de grootste speeltuin2018-07-10T20:59:10+02:00

Beneden-Leeuwen – Museum Tweestromenland

In Beneden-Leeuwen vind je het museum Tweestromenland

Dit is een streekhistorisch museum. In dit museum vindt eigenlijk continu exposities plaats. Voor de kinderen is hier altijd iets te doen. Denk aan speurtochten, maar ook het kinderfeestje kan hier gevierd worden.

Voor de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs zijn educatieve programma’s beschikbaar.

Dergelijke programma’s sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs en vallen onder de doorlopende leerlijn Reizen in de Tijd.

Toegangelijkheid.

Het museum is toegankelijk voor mensen met een beperking. Een parkeerplaats, hellingbaan, invalidentoilet en lift zijn aanwezig.

Museumcafé.

Tijdens de openingstijden is het museumcafé open voor: koffie/thee, fris, een wijntje of een biertje.

Streekhistorisch Museum Tweestromenland
Pastoor Zijlmansstraat 3
6658 EE Beneden Leeuwen
Tel 0487 – 595002
www.museumtweestromenland.nl

Beneden-Leeuwen – Museum Tweestromenland2020-01-23T08:50:15+01:00

Zoelen – Dagrecreatie bij De Beldert

De Beldert, Beldert Beach in Zoelen

Beldert Beach in Zoelen is een plas met bijzonder goed zwemwater. Bij Beldert Beach vind je niet alleen een leuke plas met water, maar er is ook heel veel te doen. Er is een uitkijktoren van wel 20 meter hoog en er zijn heel veel attracties die Beldert Beach tot een echt dagje uit uit maken.

Drijvende kussens, touwbanenparcours, klimparcours, waterparcours een wipeout buikschuifbaan, glijbanen, strand, water, duikwater, etc.

Op het terrein bij De Beldert Beach worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd.

Zoelensestraatje 1 4011 LT Zoelen

Website: n.b.

Zoelen – Dagrecreatie bij De Beldert2020-01-23T08:55:30+01:00

Culemborg – Kinderboerderij De Heuvel

Kinderboerderij de Heuvel in Culemborg is veel meer dan een traditionele kinderboerderij.

Verschillende partijen werken samen op deze unieke locatie in Culemborg. Zo versterken de partijen elkaar en blijft de kinderboerderij levendig en aantrekkelijk.

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de kinderboerderij. Samen met Syndion en Prezzent (dagbesteding) worden de dieren verzorgd. Ook de kinderen van buitenschoolse opvang SPKC helpen mee.

Dankzij Stichting Speeltuin Culemborg kun je spelen in de grote, avontuurlijke speeltuin. Steunpunt Natuur en Milieueducatie organiseert vanuit de vestiging op de Heuvel diverse activiteiten. De kinderboerderij trekt jaarlijks ongeveer 60.000 bezoekers.

Activiteiten

Regelmatig zijn er themadagen, georganiseerd door het Steunpunt Natuur en Milieu Educatie (NME). Op speelse manier leren kinderen (en volwassenen) over de dieren en hun omgeving, de natuur, het weer, voedsel en insecten. Ook kan iedereen er Kerst en Pasen vieren. Themadagen worden aangekondigd in de Culemborgse Courant en bij evenementen en activiteiten op deze site.

Adres en openingstijden

De kinderboerderij ligt aan Weithusen 63
Culemborg

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag, zondag: 12.00 – 17.00 uur
Maandag gesloten

Culemborg – Kinderboerderij De Heuvel2018-07-10T20:56:08+02:00

Leerdam – Het Hofje van Aerden

Het Hofje van Aerden

Uniek: een complete 17e eeuwse collectie in een 18e eeuws hofje

Pieter van Aerden, echtgenoot van de stichteres Maria Ponderus, had liefhebberij in het verzamelen van kunstschilderijen. Door het grote leeftijdverschil (bijna 30 jaar) tussen Maria en Pieter en de hoge leeftijd waarop Maria stierf, (zij overleefde haar man 45 jaar) hangt nu de 17e eeuwse schilderijenverzameling van Pieter van Aerden in een 18e eeuws Hofje. Regelrecht vanuit de huiskamer van de Stichteres werden deze schilderijen in het Hofje opgehangen. Het is uniek in de wereld dat een dergelijke verzameling nu nog steeds bij elkaar is.

O.a. kunt u bij ons genieten van de schilderkunsten van Frans Hals, Hendrick Dubbels, Pieter Claesz, Cornelis de Heem en Gerard ter Borgh.

Naast de schilderijen kunt u bij ons het 18e eeuws Amsterdams miniatuur zilver (etagèrezilver) bewonderen uit een legaat van mevr. B.Th.C. Tukker-Doelman, weduwe van Oud Beherend Regent Mr. A. Tukker.

Het gebouw

In het Hofje Mevrouw van Aerden zijn de Raadszaal en de Trouwzaal van de Gemeente Leerdam gevestigd. De Gemeente huurt deze ruimtes van de Stichting Familie Vrouwenhofje, eigenares van het Hofje.

Het Hofje wordt nog steeds bewoond volgens het testament van de Stichteres door ongehuwde dames van “onbesproken” gedrag en van Protestantse Huize. In het gebouw is de Regentenkamer gevestigd, die gebruikt wordt voor vergaderingen van de Regenten en die tevens fungeert als Museum van de 17e eeuwse schilderijen collectie van Pieter van Aerden. In het gebouw is tevens een aparte ruimte voor het houden en organiseren van cursussen, workshops en vergaderingen.

De nutstuin, een tuin vol vergeten groenten en bijzondere ontdekkingen

Het Hofje heeft een tweetal tuinen; de Binnentuin en de buitentuin (ook wel Nutstuin genoemd). Op de vier grasveldjes van de Franse Binnentuin konden de bewoonsters hun wasgoed laten bleken door de zon.

Nutstuin

De Nutstuin aan de rivier de Linge bevat een boomgaard met fruitbomen, die elkaar opvolgen in het seizoen en notenbomen. In de oorspronkelijk Nutstuin zijn vergeten groenten te bewonderen, zoals de Pastinaak, de Kardoen, geneeskrachtige kruiden maar ook diverse soorten kleinfruit. De Nutstuin bestaat uit de moestuin, de kruidentuin en de boomgaard.

De historie van het hofje van Mevrouw van Aerden

Maria van Aerden-Ponderus

Maria Ponderus werd geboren te Monster bij ’s Gravenhage op 27 januari 1672 als dochter van de chirurgijn Antonius Ponderus en Françoise van Barthem. Op 20 jarige leeftijd huwde zij de bijna 30 jaar oudere weduwnaar Pieter van Aerden, notaris en procureur te Den Haag. Niet alleen overleefde zij haar man 45 jaar maar ook stierven hun twee zonen en dochter vóór haar zonder kleinkinderen na te laten.

Zij besloot een deel van haar aanzienlijk kapitaal te bestemmen voor het oprichten van een Familie Vrouwenhofje voor dames uit haar familie ofwel uit die van haar man. Zij moesten allen van Protestantse huize zijn. Bij haar overlijden op 20 april 1764 op 92 jarige leeftijd bleek de doelgroep voor het Hofje niet meer in Den Haag te wonen maar in Leerdam.

Door de goede banden van de familie met het Huis van Oranje is het Hofje gebouwd mogen worden op de ruïne van het Kasteel van Leerdam, die nog in het bezit was van de erfstadhouder Prins Willem V. De generaties lange goede contacten tussen de Oranjes en de familie lagen hieraan ten grondslag.

Bij testament heeft Maria bepaald dat er bij haar overlijden een stichting moest worden opgericht. Stichting Familie Vrouwenhofje is vanaf 1764 actief en eigenaresse van het Hofje.

Tegenwoordig kan het Hofje niet meer bekostigd worden uit de nalatenschap, maar moet het eigen inkomsten genereren. Het Hofje krijgt geen subsidies. Het Museum draait volledig op vrijwilligers.

Hofje van Mevrouw van Aerden

Het Hofje is volgens testament bestemd voor behoeftige vrouwelijke familieleden van Maria Ponderus of van Pieter van Aerden. Er bestonden immers in de 18e eeuw geen sociale voorzieningen.

Waren er geen arme familieleden dan mochten derden er wonen, mits van Protestantse Huize. Het Hofje is in Leerdam terecht gekomen omdat de meeste familieleden van de stichteres bij haar overlijden inmiddels in Leerdam bleken te wonen en niet in Den Haag.

In de Regentenkamer moest volgens het testament van Maria Ponderus de 17e eeuwse schilderijenverzameling van haar man Pieter van Aerden worden opgehangen.

Kasteel van Leerdam

Het Hofje is gesticht op de ruïnes van het Kasteel van Leerdam. Dit kasteel was een versterkt huis uit de Middeleeuwen. Anna van Egmond, gravin van Buren en gravin van Leerdam bracht dit kasteel in in haar huwelijk met Prins Willem I van Oranje(Willem de Zwijger), zoon van Willem graaf van Nassau en Juliana van Stolberg.

Anna overleed in 1558 op 25 jarige leeftijd. Het kasteel en de graventitels verbleven aan Willem van Oranje. In 1574 werd het kasteel door de Spanjaarden kapotgeschoten en ingenomen. Vervolgens bleef het bijna 2 eeuwen een ruïne, tot het Hofje werd gebouwd van 1770 tot 1772.

Er zijn plannen om de fundamenten van het Kasteel nader te onderzoeken en in verband te brengen met de in 2007 gepubliceerde etsen en schetsen van het kasteel.

Tarieven/openingstijden

Inclusief rondleiding:

Volwassenen: € 7,50 p.p.

Groepen: € 6,50 p.p. (meer dan 10 personen)

Kinderen tot 10 jaar: € 4,00 p.p.

Museumkaart.: niet van toepassing (Wel geven we uit coulance een korting van € 1,00 aan kaarthouders).

Huisgracht 67, 4141 AZ Leerdam

Entree Museum aan de Huisgracht (ingang tuin).

http://www.hofjevanaerden.nl

Leerdam – Het Hofje van Aerden2020-01-23T08:51:40+01:00

Tiel – Flipje en het Streekmuseum

Streekmuseum en Flipje Tiel

Jam Fabriek De Betuwe

Maatschappij ‘De Betuwe’, bekend bij velen vanwege Flipje en de jam, is ontstaan in 1885 aan de Grote Brugse Grintweg in Tiel.

De fabriek is oorspronkelijk ontstaan vanuit de azijnfabriek ‘De Haas’ die opgericht is in 1830/1835. Zij produceerden o.a. wijn- en bierazijn.

In de loop der jaren is er meer vraag naar een vervangingsmiddel voor de dure koffie. De ‘Tielsche Koffiesiroop Fabriek’ van J.H. Bruynis & Compagnons ontstaat.

uit de Nieuwe Tielsche Courant

12 mei 1886

In 1887 verschijnt voor het eerst de naam ’de Betuwe’. Het wordt: ‘Nederlandsche Fabriek van Verduurzaamde Vruchten Maatschappij de Betuwe Tiel’. Deze naam blijft tot 1930 onveranderd staan.

Jamfabriek De Betiwe in 1888

De fabriek wordt ook wel genoemd: ‘Eerste Nederlandsche Stoom-Gaskracht-Fabriek van Vruchtengeleien en Verduurzaamde Levensmiddelen de Betuwe’. ( het is een hele mond vol)

In hetzelfde jaar kreeg De Betuwe het predikaat hofleverancier.

Een handkar waar de grote blikken jam op stonden

In die tijd werd er in blikken van 15 kilo jam gedaan waar de kruidenier dan de jam in een potje kon scheppen voor de klant.

In enkele grote steden werd de jam in blik op grote handkarren gevent langs de straat. De jam kostte 8 cent per ons. In totaal heeft De Betuwe 9 handkarren gemaakt en kosten ze 120 gulden per stuk. Een enorme investering voor die tijd.

Er wordt ook al volop reclame gemaakt in kranten en vakbladen.

Lees meer op www.flipje-tiel.nl

Geschiedenis van Flipje

Jamfabriek De Betuwe uit Tiel maakte al jaren reclame voor hun producten. Door de toenemende concurrentie wilde De Betuwe zich gaan onderscheiden van anderen.

Ze verzochten het reclamebureau ‘Van Alfen’, waar ze al jaren mee werkten, om een poppetje of figuurtje te verzinnen.

Philip van Alfen bedacht in 1935 een mannetje met een dikke frambozenlijf en armen en beentjes van rode bessen. Naar een naam werd druk gezocht tot Van Alfen uitriep: ‘desnoods noemen we hem Flip!”.

Het vruchtenmannetje, met de naam ‘Flipje’ op zijn muts, moest voortaan het herkenbare logo van de Tielse jamfabriek worden.

Collectie Zilver

Tabakspot van zilver in Lodewijk XVI stijl, vervaardigd door de Tielse edelsmid Adrianus van Oosterhoudt; 1784

In de Stijlkamer van het museum kunt u fraaie voorbeelden zien van Tiels zilver, zoals speciale vorken en lepels, broodmandjes, thee bewaardoosjes en kerkzilver

Flipje & Streekmuseum

Collectie Schilderijen

U kunt door het hele museum schilderijen bekijken. Of het nu uit de middeleeuwen is zoals dit drieluik van Wellens de Cock, maar ook streekschilders en bekendere schilders zoals Johan Ponsioen.

Collectie Meubels

De Stijlkamer bevat veel meubels die het echtpaar Hoogenboom net als het porselein aan het museum heeft geschonken. Links ziet u een portret van Generaal Chassé. Eronder ligt zijn zwaard en zijn beroemde onderscheidingen.

Collectie Archeologie

Tiel is één van de oudste steden van ons land. In het museum zijn enkele mooie stukken van te zien.

Een prachtig voorbeeld hiervan is deze sleutel van 50 na Christus met de beeldtenis van de Godin Minerva, een wild zwijn en aan de onderzijde de bijgod Silenus.

Filmpje: Tiel in het jaar 1000

Flipje en Streekmuseum Tiel

Plein 48 – 4001 LJ Tiel

0344-614416

www.streekmuseum Tiel

Tiel – Flipje en het Streekmuseum2020-01-23T09:23:14+01:00

Hardinxveld-Giessendam – Museum De Koperen Knop

Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam

In Museum De Koperen Knop is van alles te beleven. Naast de vaste collectie in het voorhuis, de museumzolder en de bijgebouwen, zijn er wisselexposities in de voormalige stal. De Koperen Knop is een mooi uitgangspunt om te genieten van alles wat de fraaie landelijke Alblasserwaard te bieden heeft.

De boerderij waarin het museum is gevestigd is kort na de 80-jarige oorlog gebouwd en heeft veel elementen uit de Gouden Eeuw. Centraal in het voorhuis van de deftige boerderij uit de 17e eeuw ligt de mooie kamer. Een grote kamer waar vroeger niet werd gewoond, maar bedoeld was voor ‘de pronk’. De kamer werd alleen gebruikt bij speciale gelegenheden, zoals een bruiloft of een begrafenis. Daarom is hier ook de staatsiedeur te vinden. Deze ging alleen open bij rouw en trouw. In deze kamer staat meubilair dat vooral is bedoeld om deftigheid uit te stralen. Een goed voorbeeld is het Hollands kabinet, gevuld met linnengoed, zoals vroeger bij de rijkere boeren gebruikelijk was. Naast meubels en gebruiksvoorwerpen zijn er ook veel siervoorwerpen te zien. In een hoek van de mooie kamer is een kleine expositie ingericht met historisch textiel.

OPKAMER EN RENTENIERSKAMER

Vanuit de mooie kamer is de opkamer bereikbaar. Deze kleine slaapkamer is gebouwd bovenop de gewelfde kelder en voorzien van een prachtige schildering. Ook hier is de bedstee ingericht als weleer en in de kast daarnaast hangt prachtige kinderkleding met toebehoren.

De rentenierskamer ligt aan de andere kant van de mooie kamer. Dit was vroeger een afzonderlijke rentenierswoning, die vrij kort na de bouw van De Koperen Knop zal zijn gemaakt. Thans is deze ruimte ingericht als herenkamer.

Bij de rentenierskamer is een bibliotheek met boeken over de streek, de natuur, het landschap en kunst. Ook is hier een leestafel met tijdschriften op het gebied van kunst en historie.

Vanuit het rijgebint, waar naast veel gebruiksvoorwerpen een schitterende tegelcollectie is, kunt u naar de museumzolder waar permanent een klankbeeld draait.

De vroegere keuken toont hoe het gezin woonde en in de daarachter gelegen kelder hoe men toen het eten bewaarde. Op de museumzolder is een permanente expositie ingericht over de opgravingen bij de aanleg van de Betuwespoorlijn.

Als u terug komt van een bezoek aan het voorhuis of de expositie kan de koffiekamer worden bezocht. Bij mooi weer kunt u uw consumptie gebruiken op een van de terrassen.

Van alle ruimten in het authentieke gedeelte zijn zaalbladen beschikbaar. Ook is er een boek over de voormalige boerderij te koop in de winkel van het museum.

Museum De Koperen Knop

Binnendams 6

3373 AD Hardinxveld-Giessendam

www.koperenknop.nl

Hardinxveld-Giessendam – Museum De Koperen Knop2020-01-23T08:54:32+01:00

Leerdam – Het Bridgemuseum

Het Bridgemuseum in Leerdam

Wat in 1971 begon met het verzamelen van bridge magazines en -boeken groeide uit tot wat vandaag de dag het enige museum over bridge ter wereld is… Bridge is een populaire denksport en wordt al meer dan 100 jaar gespeeld. Wereldwijd door 50 miljoen mensen. Bridge is het enige kaartspel met wereldwijd dezelfde spelregels.

Op de begane grond laat het Bridge Museum u het verhaal van bridge zien, van oorsprong tot modern spel, van niet-bridger tot thuisbridger en van clubbridger tot wereldkampioen.

De bibliotheek bevat een unieke collectie boeken en tijdschriften in maar liefst 28 verschillende talen. Voor groepen en bridgeverenigingen is er een aparte speelzaal waar lezingen en bridgedrives gehouden kunnen worden.

Wie zich thuis voelt tussen kaartsymbolen kan op de eerste verdieping zijn hart ophalen in het Museum van het Kaartspel.

Hier zien we beeldjes, servies, meubilair, glaswerk, textiel, speelkaarten en nog veel meer met kaartsymbolen of andere kaartspelen dan Bridge.

Bridge vindt haar oorsprong in het kaartspel ’Whist’ dat in Engeland al in de 16e eeuw gespeeld werd. Whist ontwikkelde zich door de eeuwen heen tot een zeer populair spel.

Het spel onderging vele wijzigingen tot Harold S. Vanderbilt in 1925 een vorm van Bridge ontwikkelde zoals het heden ten dag gespeeld wordt. Hij stelde een scoretabel vast en een regelgeving waarin de meest gangbare principes vastgelegd werden.Hij slaagde er zo goed in dat het ’Contract Bridge’ het ’whist’ in korte tijd verdrong.

Het woord ‘Bridge’ komt waarschijnlijk van het Russische ’Whist’, dat ’biritch’, genoemd werd. ’Biritch’ betekent: ’omroeper’ of ’aankondiger’ . Bridge spelers kondigen hun contracten aan, ze voorspellen het aantal te maken slagen. De historici zijn overigens lang niet eens over het onstaan van de naam.

Bezoekadres & Parkeren: Zuster J.C. Croonhof, Leerdam

Tel: +31 (0)345 631799

E-mail: info@bridgemuseum.nl

Parkeren is mogelijk op het museumplein.

Leerdam – Het Bridgemuseum2020-01-23T09:23:39+01:00

Leerdam – Het Statenbijbelmuseum

Het Statenbijbelmuseum in Leerdam

In het Statenbijbelmuseum komen veel groepen op bezoek, zoals culturele kringen, zangkoren, verenigingen, netwerkgroepen, kerkenraden, families (soms bestaande uit zelfs drie generaties), historische kringen/verenigingen, geïnteresseerden in de beïnvloeding door de Bijbel van de Nederlandse taal en cultuur, Probus groepen, Rotary groepen. Uiteraard bent u ook individueel tijdens de reguliere openingstijden van harte welkom; de koffie staat klaar!

Openingstijden

Woensdag en Zaterdag van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur

Voor groepen zijn er op afspraak andere tijden en dagen mogelijk.

€ 5,00 per persoon incl. koffie/thee.

Voor groepen is reservering noodzakelijk.

Kosten van een gids: € 15,00 per groep.

Adres

Lingedijk 36

4142 LD Leerdam

0345 – 577 605

06 – 519 910 59

http://www.statenbijbelmuseum.nl

Leerdam – Het Statenbijbelmuseum2020-01-23T09:24:04+01:00

Leerdam – Het nationale Glasmuseum

Het Glasmuseum in Leerdam

Bezoek het Glasmuseum

Vergaap je aan de bijzonderste glaswerken en bekijk de verrassende tentoonstellingen

Alle topstukken zijn permanent te zien!

Het Nationaal Glasmuseum is dé glazen schatkamer van Nederland. Er zijn altijd verschillende tentoonstellingen te zien over glas in de breedste zin van het woord. Bovendien is de collectie permanent te zien in de vier loopbruggen tussen de twee museumvilla’s.

Deze collectie is de grootste ter wereld op het gebied van Leerdam glas, aangevuld met buitenlandse hoogtepunten. Van herkenbare klassiekers zoals het Gildeglas van A.D. Copier of Leerdam Unica van Lanooy, tot moderne ontwerpen en hedendaagse kunstwerken.

Het museum is zes dagen per week geopend.

Geschiedenis

In 1953 – veertig jaar na het aantreden van directeur P.M. Cochius – werd op een steenworp afstand van de fabriek een glasmuseum ingericht.

Een kleine zestig jaar later is het museum nog altijd gevestigd in het woonhuis van Cochius, de bevlogen directeur van de Glasfabriek. De aangrenzende villa, waar mededirecteur Bunge woonde, is in 2009 aangekocht voor de noodzakelijk uitbreiding van het museum. Beide villa’s zijn door middel van loopbruggen aan elkaar verbonden. In deze villa’s aan de Linge wordt de gehele collectie van het Nationaal Glasmuseum getoond.

Cochius

Bij de naam Leerdam denken veel mensen aan prachtig ontworpen glas. Het Oudhollands stadje Leerdam is stad en merknaam tegelijk. Die merknaam vindt zijn oorsprong aan het begin van de 20e eeuw toen P.M. Cochius aantrad als nieuwe directeur van de Leerdamse glasfabriek. Ingegeven door idealisme wilde Cochius betaalbaar en goed ontworpen glaswerk op de markt brengen, in plaats van de karakterloze stukken die de markt tot dan toe overspoelden. In 1915 nodigde hij de architect K.P.C. de Bazel uit om artistiek verantwoord glaswerk te ontwerpen. Daarna volgde een lange rij gerenommeerde kunstenaars die het aanzien van het gebruiksglas hebben veranderd.

Missie

Het Nationaal Glasmuseum is de drijvende kracht achter een stabiele en avontuurlijke toekomst voor het Nederlandse glas in een internationale context.

Glasmuseum

Lingedijk 28-30

4142 LD Leerdam

Leerdam – Het nationale Glasmuseum2020-01-23T09:24:30+01:00

Deil – Spelen op de boerderij

Spelen op de boerderij in Deil

Er op uit met het gezin of met een groep naar boerderij de Hoekkamp. Het is er leuk, leerzaam en spannend! En wat in ieder geval wel prettig is: Het maakt niet uit wat voor een weer het is. Je leert alles wat er op boerderij gebeurd en er is ook kleine speeltuin. Je kunt je er dus heerlijk vermaken.

Adres: Polsteeg 2 4158 LD Deil Tel. 0345 – 65 16 55

Toegangsprijs: Kinderen van 4 t/m 12 jaar € 6,- (jonger of ouder… Gratis toegang)

Openingstijden: n.b.

Website: www.dehoekkamp.nl

Deil – Spelen op de boerderij2020-01-23T09:25:26+01:00

Driebergen – Kinderboerderij Het Woelige Nest

Kinderboerderij Het Woelige Nest in Driebergen

Misschien wel de meest gezellige kinderboerderij van de hele Heuvelrug!

Sinds 1980 is de kinderboerderij gehuisvest in een gerenoveerde en uit ongeveer 1750 stammende schuur die vroeger diende als schaapskooi. Behalve natuurlijk veel dieren beschikt de kinderboerderij ook over een mooie speeltuin en veel buitenspeelgoed.

zomer: 1 april – 1 november

Maandag gesloten

Dinsdag 10.00-16.30 uur

Woensdag 10.00-16.30 uur

Donderdag 10.00-16.30 uur

Vrijdag 10.00-16.30 uur

Zaterdag 15.00-16.00 uur

(op dit tijdstip kunt u kijken hoe de dieren worden gevoerd)

Zondag 14.30-16.30 uur

Op feestdagen is de kinderboerderij gesloten.

winter: 1 november – 1 april

Maandag gesloten

Dinsdag 10.00-12.00 uur / 13.00-16.30 uur

Woensdag 10.00-12.00 uur / 13.00-16.30 uur

Donderdag 10.00-12.00 uur / 13.00-16.30 uur

Vrijdag 10.00-12.00 uur / 13.30 -16.30 uur

Zaterdag gesloten

Zondag 15.00-16.00 uur (op dit tijdstip kunt u kijken hoe de dieren worden gevoerd)

Adres: Boterbloem 3 3972 SB Driebergen Tel. 0343 52 13 51

Toegangsprijs: gratis

Website: www.kinderboerderij-driebergen.nl

Driebergen – Kinderboerderij Het Woelige Nest2018-07-10T20:57:17+02:00

Culemborg – Bolderburen

Bolderburen in Culemborg

Een(h)eerlijke ontmoetingsplaats voor jong en oud met dieren en een natuur(speel)tuin. Hier beleven de kinderen de verhalen van Astrid Lindgren. Kom spelen in villa Kakelbont van Pippi en gooi de trossen los van het Piratenschip.

Adres: Prijsseweg 1 4105 LE Culemborg

Toegangsprijs: Gratis

Openingstijden: n.b.

Website: www.bolderburen.net

Culemborg – Bolderburen2018-07-10T20:53:43+02:00

Bunnik – Fort Vechten

Fort Vechten in Bunnik

Fort Vechten: Op Fort Vechten worden regelmatig publieksdagen en activiteiten georganiseerd voor jong en oud met bijvoorbeeld theatervoorstellingen of muziekfestivals.

De militaire gebouwen worden verhuurd voor feesten en als vergaderruimte. Ook is het bezoekerscentrum Nieuwe Hollandse Waterlinie gevestigd op Fort Vechten.

Fort Vechten wordt sinds 2009 stapsgewijs ontwikkeld tot het Nationaal Waterliniecentrum. Dit centrum wordt een soort museum waar een breed publiek terecht kan voor alle informatie over de Waterlinie in een open recreatiegebied waar zowel natuur als oude en nieuwe cultuur een plek vinden.

Fort Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870 ten zuidwesten van het dorp Bunnik. Vechten had nagenoeg dezelfde taak als het Fort Rijnauwen: het afgrendelen van de Houtense vlakte en het bestrijken van de spoorlijn Arnhem-Utrecht.

Adres: Marsdijk 2 3981 HE Bunnik 030-6565285

Toegangsprijs: Gratis

Openingstijden: zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur

Website: www.fortvechten.nl

Bunnik – Fort Vechten2020-01-23T09:26:20+01:00

Bunnik – Fort Rhijnouwen

Bunnik – Fort Rhijnouwen

Fort Rhijnouwen: Met zijn 31 ha is Fort Rijnauwen het grootste fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is in bezit van Staasbosbeheer en te bezoeken tijdens rondleidingen. Het was jarenlang niet toegankelijk voor publiek. Hierdoor is het een paradijs geworden voor veel (bedreigde) planten en dieren. IJsvogels, reeën, ringslangen en wezels voelen zich er prima thuis. Er groeien zeldzame planten zoals orchideeën. ’s Winters overwinteren honderden vleermuizen in het fort. Fort Rijnauwen is alleen toegankelijk tijdens excursies, van april tot en met september.
Fort Rijnauwen is gebouwd tussen 1868 en 1871 en was onderdeel van de vooruitgeschoven fortenkring rond Utrecht. Tijdens de mobilisatie van 1914-1918 is het glacis voorzien van loopgraven en schuilplaatsen van gewapend beton.

Fort bij Rijnauwen is het grootste vestingswerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort bij Vechten moest het één van de zwakste punten in de linie verdedigen, een brede strook grond aan weerszijden van de Kromme Rijn die niet onder water kon worden gezet. Daarnaast kon vanaf dit punt de strategische spoorlijn Utrecht-Arnhem onder vuur worden genomen.

Het fort is gebouwd tussen 1868 en 1875 en bestaat uit bomvrije kazernes, kruithuizen, manschappenverblijven, kazematten, flankbatterijen, groepsschuilkelders en een groot terreplein (oefen- en paradeplaats). Door zijn bouwstijl en gaafheid is het fort historisch gezien uniek.

Maar ook als natuurgebied is het van grote waarde. Vanwege zijn militaire functie was het fort bij Rijnauwen tot 1977 hermetisch afgesloten. Hierdoor kreeg de natuur volop de kans zich te ontwikkelen. Er ontstond een schraal grasland met zeldzame bloemen en is een paradijs voor veel (bedreigde) planten en dieren. Inmiddels is het fort te bezichtigen tijdens rondleidingen.

Adres: Vossegatsedijk 3 3981 HS Bunnik 0900-1288732 ( € 1,30 p.m)

Toegangsprijs: Volwassenen € 5,-

Openingstijden
April t/m september
Rondleidingen:
Woensdag om 10.30 uur.
Zaterdag om 13.30 uur.
Zondag 10.30 en 13.30 uur.

Website: www.staatsbosbeheer.nl

Bunnik – Fort Rhijnouwen2020-01-23T09:27:14+01:00

De Weekmarkt

De Weekmarkt in de buurt

Ga naar de weekmarkten op:

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

Op welke dag is het markt in…weekmarkten in een van de plaatsen waar Regionaal Uitgelicht verspreid wordt.

Maandag

Waar is er markt op [sta_anchor id=”maandag”]maandag[/sta_anchor]:
08.00 12.30 Grote Markt e.o. Gorinchem
12.00 17.00 Plein / Varkensmarkt Tiel

Dinsdag

Waar is er markt op [sta_anchor id=”dinsdag”]dinsdag[/sta_anchor]:
08.30 12.30 De Markt Centrum Culemborg
08.00 13.00 De Plaats Montfoort
10.00 16.00 De Batau Nieuwegein
09.00 12.30 Centrum Gamerschestraat Zaltbommel

Woensdag

Waar is er markt op [sta_anchor id=”woensdag”]woensdag[/sta_anchor]:
09.00 13.00 De Meent Bunnik
11.00 17.00 De Traay Driebergen
13.00 17.00 Hei- en Boeicopseweg 1 Hei en Boeicop
07.00 12.30 Nedereindsestraat Kesteren
09.00 16.00 Voorstraat Vianen
08.30 13.00 Markt Wijk bij Duurstede

Donderdag

Waar is er markt op [sta_anchor id=”donderdag”]donderdag[/sta_anchor]:
08.00 14.00 Winkelcentrum ’t Rond Houten
08.30 12.30 Kerkstraat e.o. Leerdam
12.00 17.00 Dorpsstraat Vreeswijk – Nieuwegein

Vrijdag

Waar is er markt op [sta_anchor id=”vrijdag”]vrijdag[/sta_anchor]:
08.00 12.30 Dokter H. de Vriesplein Arkel
08.30 12.30 West Maas en Waal Beneden-Leeuwen
08.00 13.00 Langstraat Bunnik
14.00 18.00 Markt Druten
14.00 18.00 Centrum Markt Druten
08.30 12.30 Marktplein Geldermalsen
13.00 17.00 Prinses Irenestraat Hardinxveld Giessendam
13.00 21.00 Utrechtsestraat e.o. Ijsselstein
08.00 12.00 Dorpstraat Lexmond

Zaterdag

Waar is markt op [sta_anchor id=”zaterdag”]zaterdag[/sta_anchor]:
08.00 12.00 Prinsenhof e.o. Ameide
08.00 12.00 Nieuwe Brug Buren
08.00 13.00 Houweningeweer 1 Hardinxveld Giessendam
07.00 17.30 Nedereindsestraat Kesteren
13.00 15.00 Hoogstraat e.o. Leerbroek
08.00 12.00 Prinses Marijkeweg e.o. Meerkerk
09.00 16.00 Markt Stadscentrum Nieuwegein
07.30 13.00 Botersloot e.o. Noordeloos
09.00 17.00 Plein/Kleibergsestraat Tiel
09.00 17.00 Centrum Zaltbommel

Zijn we een markt vergeten? Mis je een weekmarkt welke wel binnen ons gebied plaatsvindt? Laat het ons gerust weten!

De Weekmarkt2018-02-19T17:42:12+01:00

Beesd – De Paay

Het Uilenbos en Dierenpark De Paay in Beesd.

Het park is ruim 1,5 hectare groot en de bezoeker heeft de kans om zo’n 70 verschillende diersoorten te leren kennen. In de kangoeroewei lopen de bezoekers en kangoeroes bij elkaar. In het uilenbos zitten wel dertien verschillende soorten uilen.

Opmerkingen

Gratis speurtochten bij de kassa. Uilenpraatje mogelijk op terras met 2 echte uilen erbij, uitsluitend te reserveren in het weekend (€20,-).
Honden zijn niet toegestaan.

Openbaar vervoer

Treinstation Beesd op half uur afstand

Adres: Dr. A Kuyperweg 120 4153 XB BeesdToegangsprijs:

Volwassenen : Euro 6,00
Kinderen 0 t/m 2 : Euro 0,00
Kinderen 3 t/m 9 : Euro 5,00
Kinderen 10 t/m 18 : Euro 6,00

Openingstijden:

Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Alle schoolvakanties en feestdagen dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

Website: www.depaay.nl

Beesd – De Paay2018-07-10T20:52:49+02:00
Ga naar de bovenkant